HANGİ DURUMLARDA ÇOCUĞUMLA KONUŞMA BOZUKLUĞU TEDAVİSİNE GİTMEM GEREKİR?

ÇOCUĞUN DİLİ NASIL GELİŞİR?

Dil gelişimi en geç çocuğun doğarken attığı ilk çığlıkla başlar, çocuğun telaffuz ettiği anlaşılmaz seslerle devam eder ve yaklaşık 12 aylık iken söylediği (“anne”, “baba”) kelimeleriyle şekillenmeye başlar.

Yaklaşık 2 yaşına varan çocuk hemen hemen 50 kelime kullanır ve çok daha fazlasını anlar. 2 ila 3 yaş arası çocuğun kelime hazinesi yaklaşık 900 kelimeye kadar çıkar. Çocuk 3,5 yaşına geldiğinde artık basit cümleler kurar, soru cümleleri ve yan cümleler kullanmaya başlar.

Çocuk artık renkleri tanır ve en az 3’e kadar sayıları sayar. Soru sorma yaşı (artık) başlamıştır. Çocuk basit hikayeleri anlar, anadilindeki telaffuzu zor (örneğin “sch”, “r”, “pfl”) gibi birkaç ses ve ses kombinasyonu dışındaki hemen hemen tüm sesleri eksiksiz telaffuz eder.

Çocuk dört yaşına geldiğinde bir yetişkin gibi cümleler kurar ve 10’a kadar sayı saymayı bilir. İyi anlaşılacak bir dille anlatmaya başlar. En geç 5 yaşına geldiğinde çocuk artık bazı soyut kavramları kullanmaya ve düşüncelerini farkli şekillerde ifade etmeye başlar.

KONUŞMA BOZUKLUĞU TEDAVİSİ (LOGOPEDİ) KONUSUNDA NE ZAMAN BİLGİ ALMAK GEREKİR?

Şayet çocukta yukarıda belirttiğimiz yetenekler gelişmemişse, örneğin iki yaşındaki bir çocuk sadece “anne” ve “baba” diyebiliyorsa veya üç yaşındaki bir çocuğun söylediklerini aile dışından biri anlamıyorsa ve çocuk cümle kuramıyorsa bir logopedi uzmanına başvurarak bilgi almak gerekir.

Şayet çocuk “kekeliyorsa” veya konuşulanları anlamıyorsa ya da kelimeleri aklında tutamıyorsa, herhangi birşey anlatmıyorsa, sadece anne ve/veya baba diyerek konuşuyorsa, günlük yaşamda karşılaştığı sesleri tanımıyor ya da karıştırıyorsa, sürekli kısık bir sesle veya burnundan konuşuyorsa bir logopedi uzmanına başvurarak bilgi almak gerekir.

Çocuğun dil gelişiminde herhangi bir “tuhaflık” olması durumunda ya da arkadaşlar, komşular, eğitmenler veya öğretmenler tarafından bu yönde bir uyarı gelmesi durumunda da bir logopedi uzmanına başvurarak bilgi almakta fayda vardır.

En geç 4 yaşındayken çocuğun artık tüm sesleri telaffuz etmesi gerekir.

Nefes alırken ağzın kapalı olması ve çocuğun burundan nefes alması gerekir. Hem konuşma esnasında hem de konuşmaya ara verdiğinde dilin dişlerin arkasında bulunması gerekir.

Yazı dilini öğrenmede yaşanan sorunlar da pekala daha önceden yaşanmış ancak farkedilememiş bir dil gelişim bozukluğuna işaret edebilir.

LOGOPEDİ TEDAVİSİ ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Konuşma bozukluğu tedavisi veya logopedi tedavisi almak için bir doktora, hatta mümkünse bir çocuk doktoruna veya kulak burun boğaz doktoruna veya bir çocuk ve gençlik psikiyatristine başvurarak reçete almak gerekir. Her halükârda bir kulak burun boğaz muayenesi yaptırılarak, işitme testinin yanısıra lenf bezleri (polip, bademcik v.b.) ile diğer dikkat çekici unsurlar da araştırılmalıdır. Çocuğun genel gelişimi ile ilgili (örneğin Uni-Klinik’te veya çocuk ve gençlik psikiyatristinde) yapılacak bir diyagnostik muayene her halükârda faydalı olacaktır, zira konuşma bozuklukları çoğu zaman çocuğun gelişiminde ortaya çıkan sorunlara örneğin motorik ve algılama yeteneği ile ilgili bozukluklara bağlı olabilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için lütfen bilgilendirme sayfamızı tıklayınız.

 

Konuşma bozuklukları iddia edildiğinin aksine sonradan gelişmez. En geç okula kaydedilirken yapılan muayenede çocuğun yukarıda belirtilen yeteneklere sahip olması gerekir.

 

Doktor reçetesi almadan da muayenehanemden bir randevu alarak gelip bana danışabilir ve bilgi alabilirsiniz. Randevu almak için lütfen muayenehaneme başvuruda bulununuz.

 

KONUŞMA BOZUKLUĞU TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Konuşma bozukluğu tedavisinde bir seans 45 dakika sürer ve 4 yaşından büyük çocuklarda genellikle anne baba bu seanslara katılmazlar. İlk görüşme genellikle anne babalarla yapılır ve daha sonraki süreçte ihtiyaca veya isteğe göre anne baba ile görüşme yapılır.

Tedavi ilkelerime uygun bir şekilde çocuklarla oynayarak tedavi uyguluyoruz; çocuğun yaşı ne kadar küçükse o kadar fazla oyuna yer veriyoruz. Her tedavi seansında çocuklar istedikleri bir oyunu seçerek tedavi seansına aktif katılımda bulunurlar.

Anne babalarla yapılan bilgilendirme görüşmelerinin yanısıra, konuşma bozukluğu tedavisinde uygulanan alıştırmaları okulda öğretilen ders konuları ve ev ödevleriyle beraber işleme imkanı da bulunmaktadır.

Çocuklara uygulanan konuşma bozukluğu tedavisi haftada 1 ila 2 kez olmak üzere normalde 30 seanstan oluşur; ancak bu tedavi ortalama en az 1 yıl olmak üzere daha uzun da sürebilmektedir (60 seans veya daha fazla).

Çocuklara 1,5 ila 2 yaşından itibaren konuşma bozukluğu tedavisi sunuyoruz; ancak çocukların çoğu 4 yaşından itibaren tedaviye başlamaktadır.