GENEL BİLGİLER

MASRAFLARI KİM KARŞILAR?

Konuşma bozukluğu tedavisi için gerekli masraflar sağlık sigortası (Krankenversicherung) tarafından karşılanır!

Tedavi reçetesinin bir doktor tarafından yazılmış olması şartıyla sözkonusu masrafları hem genel sağlık sigortası hem de özel sağlık sigortası karşılar.

Tedavi reçetsini aile doktorunuz yazabileceği gibi aynı zamanda çocuk doktoru, kulak burun boğaz doktoru, çocuk ve genç psikiyatristi ve çene ortopedi uzmanı da yazabilir.

KONUŞMA BOZUKLUĞU TEDAVİSİNİN FAYDALARI:

Konuşma bozukluğu tedavisi çocuklarda ve gençlerde görülen aşağıdaki durumlarda uygulanır:

 • Dil gelişim bozuklukları

 • Kekeleme ve hızlı konuşma sonucu takılma

 • İfade ve telaffuz bozuklukları

 • Okuma ve imla kurallarına uygun yazma eksikliği

 • İşitme ve işitsel algılama bozuklukları

 • Nefes alma, çiğneme veya yutmada zorluklar

 • Bedensel veya ruhsal engellilik

 • Nörolojik hastalıklar (Afazi, Dizartrofoni, Konuşma Apraksisi, Disfaji)

 • Kekeleme veya hızlı konuşma sonucu takılma semptomları

 • İfade bozuklukları

 • İletişim bozuklukları