YETİŞKİNLER İÇİN KONUŞMA BOZUKLUĞU TEDAVİSİDil veya konuşma bozukluğu örneğin beyin kanaması, kaza, ameliyat, demans, alzheimer gibi durumların sebep olduğu bir nörolojik hastalık neticesinde ortaya çıkabilir.

Bu tür dil veya konuşma bozukluklarına örneğin Afazi, Dizartrofoni (Dizartri) veya Konuşma Apraksisi denir. Okuma ve yazma yeteneğinin tümüyle veya kısmen yitirilmesi gibi kelime bulma bozuklukları da yetişkinler için uygulanan konuşma bozukluğu tedavisinin bir parçasıdır.

Ancak şimdilik Disfaji (yutma bozukluğu) tedavisi uygulamıyoruz.

 

Ev ziyaretleri için kapasitemiz sınırlıdır ancak buna rağmen ihtiyaç durumunda sorabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen tüm dil ve konuşma bozuklukları için Türkçe terapi de sunuyoruz. Ancak zamansal nedenlerden ötürü sadece yakın çevremizde ev ziyaretleri gerçekleştirebiliyoruz.

Uyguladığımız terapinin içeriğini hastanın ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Bu ihtiyaçlar örneğin alış veriş, yemek yapma, boş zamanlarını değerlendirme, iş ve meslek gibi günlük iletişimde karşılaştığımız konular olabileceği gibi güncel toplumsal ve siyasi konular da olabilmektedir. Hastanın içinde bulunduğu ailevi ve bireysel yaşam şartlarını da tedavide dikkate alıyoruz.

Şayet hastamız hastalık öncesi yazı dilini kullanıyorduysa tüm konuları hem sözlü hem de yazılı olarak ele alıyoruz.

Yetişkinler için konuşma bozukluğu tedavisi kekeleme ve hızlı konuşma sonucu takılma semptomlarını da içermektedir.

Hastaların çoğu konuşma bozukluğundan dolayı aile içinde, iş hayatında veya sosyal çevrede sorunlarla karşılaştığı için konuşma bozukluğu terapisi aramaktadır. Bundan önce hastalar genellikle değişik terapi ve tedaviler almış oluyorlar. Bu durumda hasta bize geldiğinde biz önce bir durum değerlendirmesi yapıyoruz: Acaba hasta ne istiyor, neden bizim terapi merkezimize başvuruyor ve biz onun hangi isteğini yerine getirebiliriz?

Öncelikle terapi uzmanları ile hastanın beraber çalışıp çalışamayacaklarını değerlendirerek bir sonuca varıyoruz.

Hastanın aktif katılımı olmadan uygulanacak bir terapinin fayda sağlayacağı söylenemez. Gerektiğinde diğer aile bireyleri de terapi sürecine dahil edilir; başka terapi uzmanlarıyla (örneğin psikoterapi uzmanıyla) işbirliği yapmak da faydalı olabilir.

Bazi yetişkinlerde telaffuz bozukluğu (diğer adıyla silik artikülasyon ya da peltek konuşma) vardır ve terapi yaparak bu bozukluğu gidermek isterler. Burada sözkonusu olan bir alıştırma terapisidir ve öğrenilen alıştırmaların terapi seansı dışında her gün evde de tekrarlanması gerekir.

Bazı yetişkinlerde de iletişim bozukluğu vardır. Bu hastalarla da önce terapinin hedefini ve terapi içeriğini konuşarak netleştiririz. Terapi merkezimizde çalışan uzmanların çoğu ayrıca ses bozukluğu tedavisi uygulamaktadır, örneğin gırtlak ameliyatı sonrası veya ses kısıklığı yaşanması ya da sesin aşırı zorlanması gibi durumlarda.